หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สพป.ตากเขต 1 ประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 5 /2561
โดย : ฬุริยา
อ่าน : 1171
ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 


Notice: Undefined variable: mod in D:\site\htdocs\site\director\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: page in D:\site\htdocs\site\director\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: id in D:\site\htdocs\site\director\modules\news\readprint.php on line 96

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา การรายงานการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติดี (Good Practice) สังกัดอำเภอเมืองตาก การรับทราบข้อราชการจากทุกกลุ่มงานในสำนัีกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก มาประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้น โดยมีดร.สุรเสน ทั่งทอง      ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตากและคณะ มาแนะแนวการศึกษาต่อ