[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
บุคลากร
นางสาวอรทัย คำปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูู้บริหารระดับสูง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายใน สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 30/ก.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
42 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
99 คน
สถิติเดือนนี้
1391 คน
สถิติปีนี้
11262 คน
สถิติทั้งหมด
44455 คน
IP ของท่านคือ 3.228.10.64
(Show/hide IP)
ศึกษาธิการภาค 17
ระบบเปลี่ยนภาษา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

คลังข่าวกิจกรรมกลุ่ม
การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ( 28/ก.ย./2563 )
    

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยมีหลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC เพื่อให้ครูมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นข้าราชการครูที่ดี

การจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล ( 28/ก.ย./2563 )
    

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา2563 – 2565 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 6 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล

สพป.ตาก เขต 1 คัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 3/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ คารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  โดยแบ่งเป็นประเภทหน่วยงาน 1 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ และประเภทบุคคล 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 3 รางวัล  รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม 2 รางวัล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 3/มี.ค./2563 )
    

นายภิรมย์ นิช่างทอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเขต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม WAR ROOM  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  2.  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   /ระดับชำนาญการพิเศษ / ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตจะต้องไปเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับต่อไป

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ ๒ ( 3/มี.ค./2563 )
    

หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ส่งผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ ๒  เข้าฝึกประสบการณ์ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ สพป.ตาก เขต ๑ จำนวน  ๑๓  คน  เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (จำนวน  ๒๐ วัน) ฝึกปฏิบัติงานตามภารกิจทุกกลุ่มงานสภาพจริง ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ /คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ผู้ฝึกประสบการณ์ฯ ผ่านการประเมินการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ ๒ ทั้ง ๑๓ คน คือ

1.นายไมตรี  นาคประสิทธิ์        จังหวัด  สูโขทัย

2.นางสาวบุญยืน  กันจิตร         จังหวัด  สูโขทัย

3.นางปรียา  เตี้ยมชุมพล          จังหวัด  สูโขทัย

4.นายปุณยวัจน์  ขอบทอง        จังหวัด  สูโขทัย

5.นางสาวกมลพร  จิตต์จำนงค์  จังหวัด  ตาก

6.นางสาวกรรณิกา  สิทธิการ     จังหวัด  ตาก

7.นายจักษภณ  ดีวังทอง          จังหวัด  ตาก

8.นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม        จังหวัด  ตาก

9.นางสาวประกายรุ้ง  อุดมเกตุ  จังหวัด  ตาก

10.นางสาวปราณี  แก้วมา        จังหวัด  ตาก

11.นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล       จังหวัด  ตาก

12.นางวริญญา  นันทโกมล     จังหวัด  ตาก

13.นางสาวสมบูรณ์  ลาภถาวร จังหวัด  ตาก

 

[จำนวน 10 อัลบัม]

หนังสือราชการกลุ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Smart Office
สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชั้น 1 อาคาร สพป.ตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ::หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 512537 , 055 - 513028 , 055 - 511053 ต่อ 105