[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
บุคลากร
นางสาวอรทัย คำปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูู้บริหารระดับสูง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายใน สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 30/ก.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
71 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
คน
สถิติเดือนนี้
71 คน
สถิติปีนี้
28914 คน
สถิติทั้งหมด
98731 คน
IP ของท่านคือ 44.210.77.106
(Show/hide IP)
ศึกษาธิการภาค 17
ระบบเปลี่ยนภาษา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 3/มี.ค./2563 )
    

นายภิรมย์ นิช่างทอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเขต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม WAR ROOM  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  2.  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   /ระดับชำนาญการพิเศษ / ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตจะต้องไปเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับต่อไป

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ ๒ ( 3/มี.ค./2563 )
    

หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ส่งผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ ๒  เข้าฝึกประสบการณ์ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ สพป.ตาก เขต ๑ จำนวน  ๑๓  คน  เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (จำนวน  ๒๐ วัน) ฝึกปฏิบัติงานตามภารกิจทุกกลุ่มงานสภาพจริง ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ /คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ผู้ฝึกประสบการณ์ฯ ผ่านการประเมินการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ ๒ ทั้ง ๑๓ คน คือ

1.นายไมตรี  นาคประสิทธิ์        จังหวัด  สูโขทัย

2.นางสาวบุญยืน  กันจิตร         จังหวัด  สูโขทัย

3.นางปรียา  เตี้ยมชุมพล          จังหวัด  สูโขทัย

4.นายปุณยวัจน์  ขอบทอง        จังหวัด  สูโขทัย

5.นางสาวกมลพร  จิตต์จำนงค์  จังหวัด  ตาก

6.นางสาวกรรณิกา  สิทธิการ     จังหวัด  ตาก

7.นายจักษภณ  ดีวังทอง          จังหวัด  ตาก

8.นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม        จังหวัด  ตาก

9.นางสาวประกายรุ้ง  อุดมเกตุ  จังหวัด  ตาก

10.นางสาวปราณี  แก้วมา        จังหวัด  ตาก

11.นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล       จังหวัด  ตาก

12.นางวริญญา  นันทโกมล     จังหวัด  ตาก

13.นางสาวสมบูรณ์  ลาภถาวร จังหวัด  ตาก

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) ของบุคลากรในสังกัด ( 27/พ.ย./2562 )
    

นายวินัย  เมฆหมอก รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่ 26 พย.62 ณ ห้องประชุมอาคารแม่'80 สพป.ตาก  เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทุกตำแหน่ง เข้าร่วมประชุม จำนวน 56 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาอาชีพ (ประเภทพวงหรีด) ( 2/ต.ค./2562 )
    

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00น.นายวินัย  เมฆหมอก รอง ผอ สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีพ ประเภทพวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม ของ โรงเรียน นักเรียน และชุมชนได้ มีครูและนักเรียนจำนวน 9 โรงเรียน รวมจำนวน 36คน  ณห้องประชุมอาคารแม่'80 สพป.ตาก เขต 1

ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน ปี 1 ( 11/ก.ค./2562 )
    

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมอบประกาศเกียรติคุณ ครูดี ของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 "ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1

พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ( 11/ก.ค./2562 )
    

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัด สพป.ตาก เขต 1 เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก มีครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนาจำนวน 114 คน ระยะการพัฒนา 1 วัน                                                                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูให้สามารถปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ต่อไป

การคัดเลือกรางวัล Tak1 Awards ปีการศึกษา 2561 ( 26/ต.ค./2561 )
    

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สพป.ตาก เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ  Tak1 Awards ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารแม่'80 สพป.ตาก เขต 1 มีผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 ราย 

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2 [จำนวน 17 อัลบัม]
<< 1 2 >>

สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชั้น 1 อาคาร สพป.ตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ::หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 512537 , 055 - 513028 , 055 - 511053 ต่อ 105