[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
บุคลากร
นางสาวอรทัย คำปาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูู้บริหารระดับสูง
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายใน สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 30/ก.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
41 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
64 คน
สถิติเดือนนี้
1619 คน
สถิติปีนี้
1619 คน
สถิติทั้งหมด
50956 คน
IP ของท่านคือ 18.215.185.97
(Show/hide IP)
ศึกษาธิการภาค 17
ระบบเปลี่ยนภาษา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้วยกระบวนการกลุ่ม ( 12/พ.ย./2563 )
    

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายสมคิด มาหล้า รองผอ.สพป.ตากเขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการกลุ่มตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ และการบริหารจัดการ สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจทักษะ ตลอดจนมีความคิด ในการบริหารจัดการ เพื่อเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และร่วมกันพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 12/พ.ย./2563 )
    

วันที่ 7 กันยายน 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.ตาก เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาดำเนินการพัฒนาฯ ซึ่งมีกำหนดพัฒนา ระหว่างวันที่ 7 – 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 มีผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ประกอบด้วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 72 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 คน รวมมีผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ จำนวน 91 คน และยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ( 28/ก.ย./2563 )
    

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยมีหลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC เพื่อให้ครูมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นข้าราชการครูที่ดี

การจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล ( 28/ก.ย./2563 )
    

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเอง ผ่านระบบดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา2563 – 2565 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 6 กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล

สพป.ตาก เขต 1 คัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 3/มี.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ คารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1  โดยแบ่งเป็นประเภทหน่วยงาน 1 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ และประเภทบุคคล 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 3 รางวัล  รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม 2 รางวัล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 3/มี.ค./2563 )
    

นายภิรมย์ นิช่างทอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับเขต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม WAR ROOM  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  2.  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   /ระดับชำนาญการพิเศษ / ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 ราย และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตจะต้องไปเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับต่อไป

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ ๒ ( 3/มี.ค./2563 )
    

หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ส่งผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ ๒  เข้าฝึกประสบการณ์ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ สพป.ตาก เขต ๑ จำนวน  ๑๓  คน  เมื่อวันที่  ๑๗ มกราคม ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (จำนวน  ๒๐ วัน) ฝึกปฏิบัติงานตามภารกิจทุกกลุ่มงานสภาพจริง ในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /ในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ /คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ผู้ฝึกประสบการณ์ฯ ผ่านการประเมินการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ ๒ ทั้ง ๑๓ คน คือ

1.นายไมตรี  นาคประสิทธิ์        จังหวัด  สูโขทัย

2.นางสาวบุญยืน  กันจิตร         จังหวัด  สูโขทัย

3.นางปรียา  เตี้ยมชุมพล          จังหวัด  สูโขทัย

4.นายปุณยวัจน์  ขอบทอง        จังหวัด  สูโขทัย

5.นางสาวกมลพร  จิตต์จำนงค์  จังหวัด  ตาก

6.นางสาวกรรณิกา  สิทธิการ     จังหวัด  ตาก

7.นายจักษภณ  ดีวังทอง          จังหวัด  ตาก

8.นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม        จังหวัด  ตาก

9.นางสาวประกายรุ้ง  อุดมเกตุ  จังหวัด  ตาก

10.นางสาวปราณี  แก้วมา        จังหวัด  ตาก

11.นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล       จังหวัด  ตาก

12.นางวริญญา  นันทโกมล     จังหวัด  ตาก

13.นางสาวสมบูรณ์  ลาภถาวร จังหวัด  ตาก

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) ของบุคลากรในสังกัด ( 27/พ.ย./2562 )
    

นายวินัย  เมฆหมอก รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่ 26 พย.62 ณ ห้องประชุมอาคารแม่'80 สพป.ตาก  เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทุกตำแหน่ง เข้าร่วมประชุม จำนวน 56 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาอาชีพ (ประเภทพวงหรีด) ( 2/ต.ค./2562 )
    

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00น.นายวินัย  เมฆหมอก รอง ผอ สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานอาชีพ ประเภทพวงหรีดจากดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม ของ โรงเรียน นักเรียน และชุมชนได้ มีครูและนักเรียนจำนวน 9 โรงเรียน รวมจำนวน 36คน  ณห้องประชุมอาคารแม่'80 สพป.ตาก เขต 1

ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน ปี 1 ( 11/ก.ค./2562 )
    

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมอบประกาศเกียรติคุณ ครูดี ของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 "ครูดีของแผ่นดิน สร้างคนดีให้แผ่นดิน" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 12 อัลบัม]
<< 1 2 >>

สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชั้น 1 อาคาร สพป.ตาก เขต 1 บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก ::หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 512537 , 055 - 513028 , 055 - 511053 ต่อ 105