[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ส.ค./2564
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
4 คน
สถิติปีนี้
50338 คน
สถิติทั้งหมด
793809 คน
IP ของท่านคือ 192.168.30.1
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : หนังสือบันทีกหัวใจอุดมการณ์ ภาค 5 ปี 5 นวัคกรรมญี่ปุ่น

เจ้าของผลงาน : นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 28    จำนวนการดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การเขียนหนังสือบันทีกหัวใจอุดมการณ์ ภาค 5 ปี 5 เล่มนี้
เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID 2019 มีหลายอย่างที่ทำให้
ผู้เขียนต้องปรับตัวตามสถานการณ์ เพราะตั้งแต่กลับมาจากประเทศ
ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2562 ก็ได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆช่วงต้น
เดือนธันวาคม 2562 ว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID 2019) ณ เมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน จากนั้นแพร่ระบาดไปยัง
ประเทศต่างๆทั่วโลก และในที่สุดเข้ามายังประเทศไทยของเราทำให้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมีนโยบายให้โรงเรียนเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5
รูปแบบ ดังนี้
1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน โดยมี
นักเรียนเรียนกับครูต่อหน้า เน้นปฏิสัมพันธ์ (On site)
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์เรียน
ด้วยตนเอง กำกับเวลาที่เผยแพร่ (On-Air)
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์
เรียนด้วยตนเอง กำกับความช้าเร็วด้วยตนเอง (On demand)
4. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดโดยครู
และนักเรียนสามารถถาม – ตอบ ได้ (On line)
5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบให้ครูนำส่งเอกสารที่
บ้านนักเรียนเรียนและทำด้วยตนเองโดยมีผู้ปกครองช่วยดูแล
(On hand)
2
ด้วยเหตุนี้ ทุกโรงเรียนของประเทศไทยต้องปรับตัวตาม
สถานการณ์ เช่นเดียวกันกับโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วนจึงมีความ
จำเป็นต้องปรับตัวตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 2019
และใช้มาตรการป้องกัน โดยให้นักเรียนได้เรียนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน (On site) ลักษณะแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) และมีการเรียนแบบผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์เรียน
ด้วยตนเอง กำกับความช้าเร็วด้วยตนเอง (On demand) รวมถึงการ
เรียนแบบให้ครูนำส่งเอกสารที่บ้านนักเรียนเรียนและทำด้วยตนเอง
โดยมีผู้ปกครองช่วยดูแล (On hand)
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังมีจุดยืนที่แน่วแน่ในการใช้นวัตกรรม
การศึกษาแผนการจัดชั้นเรียน (Lesson Study) ของญี่ปุ่น ซึ่งมี
แนวคิด (New Didactic Triangle for 21 st Century) ที่เน้น
กระบวนการคิด (Thinking Process) กระบวนการสอน (Teaching
Process) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ที่นำมาใช้
การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) ผสมผสาน
กับจุดยืนของการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ทางสาย
กลาง” รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาคือ “ทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาชีวิต” อีกทั้งแนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษา
ของผู้เขียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับภาคเมื่อปี
พุทธศักราช 2559 ด้วยรูปแบบ FRESH MODEL
หนังสือบันทีกหัวใจอุดมการณ์ ภาค 5 ปี 5 นวัคกรรมญี่ปุ่น
เล่มนี้เน้นงานวิชาการ การศึกษาชั้นเรียน Lesson Study หรือ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เขียนได้ศึกษาแบบอย่างการเขียนแผน
Lesson Study จากโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมญี่ปุ่น คือ โรงเรียน
โนนจันทึกห้วยแกวิทยา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเพื่อนผู้บริหารที่ไป3
อบรมญี่ปุ่นด้วยกัน คือ ดร.ภาวนี อิศรา เป็นผู้บริหารโรงเรียนและ
อำนวยความสะดวกให้ศึกษาตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ท่านได้อบรมให้กับคณะครู จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ทำให้
ผู้เขียนสามารถนำตัวอย่าง Lesson Study มาเป็นแนวทางในการใช้
เป็นคู่มือบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ดังนั้น
การเขียนหนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศนำทางโรงเรียน
โดยเนื้อหาภายในเล่มถ่ายทอดเรื่องราวเชิงประจักษ์ด้วยการเรียนรู้
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน โดยโรงเรียนใช้เวลา 1 - 2 ปี ทดลองใช้
เครื่องมือตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ไปศึกษามา ณ
มหาวิทยาลัย Fukui เมืองโอซากา และสถาบัน NITS (National
Institute for School Teachers and Staff Development)
เมืองโตเกียว ของประเทศญี่ปุ่น และนำมาปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพอันส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
ต่อไป


ป.ล. ด้วยความปรารถนาดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน
By… Dr.Deer
วรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
8 พฤดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      หนังสือบันทีกหัวใจอุดมการณ์ ภาค 5 ปี 5 นวัคกรรมญี่ปุ่น 25/พ.ย./2564
      “ไข่เค็มใบเตยพอกดินสอพอง” 6/มี.ค./2563
      รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิด 18/ส.ค./2561
      คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 23/มิ.ย./2561
      การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 15/ก.ย./2560