[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
130 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
606 คน
สถิติเดือนนี้
11560 คน
สถิติปีนี้
104053 คน
สถิติทั้งหมด
847524 คน
IP ของท่านคือ 3.80.5.103
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 นวัตกรรม 4P TEAM : Pe(7H) MODEL รูปแบบการพัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลตาก( อ่าน : 1255 / ดาวน์โหลด : 21551 ) เจ้าของ นางปิยนันท์ ใจแก้ว รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลตาก
1/ต.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๕๕( อ่าน : 1378 / ดาวน์โหลด : 642 ) เจ้าของ นางเสาวรส วงศ์ทาฝั้น
27/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
23 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ( อ่าน : 1176 / ดาวน์โหลด : 389 ) เจ้าของ นางเสาวลีย์ บุญเรือง
27/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
24 ผลงานที่ประสบความสำเร็จ กรณี ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (เงิน พ.ต.ก.) การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูฯ( อ่าน : 1529 / ดาวน์โหลด : 426 ) เจ้าของ นายธนิต ดวงเงิน
20/มี.ค./2558
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
25 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุและเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1289 / ดาวน์โหลด : 326 ) เจ้าของ นายศุภกฤต บุญจินนา
12/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
26 รายงานการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอน ชุด My School เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ( อ่าน : 1050 / ดาวน์โหลด : 236 ) เจ้าของ สุมัชญา จะวรรณะ
10/มี.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
27 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1015 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวบุญชอบ พรมทับ
16/ก.พ./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสหบทเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 1019 / ดาวน์โหลด : 345 ) เจ้าของ นางสาวยุพร ชมณี
19/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
29 พัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6( อ่าน : 1143 / ดาวน์โหลด : 635 ) เจ้าของ นางจตุพร ดิษฐบรรจง
1/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
30 การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6( อ่าน : 943 / ดาวน์โหลด : 166 ) เจ้าของ นางจตุพร ดิฐบรรจง
1/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ กระบวนการเสริมพลังอำนาจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6( อ่าน : 899 / ดาวน์โหลด : 929 ) เจ้าของ นางจตุพร ดิฐบรรจง
1/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1427 / ดาวน์โหลด : 274 ) เจ้าของ นายวิทูล อยู่บุญ
10/ก.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38( อ่าน : 2051 / ดาวน์โหลด : 256 ) เจ้าของ นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์
19/ส.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม I Love You( อ่าน : 1951 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุทิน แก้วพนา
11/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
35 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1( อ่าน : 1515 / ดาวน์โหลด : 224 ) เจ้าของ นายสุทิน แก้วพนา
11/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สพป.แพร่ เขต 1( อ่าน : 1369 / ดาวน์โหลด : 261 ) เจ้าของ นายสุทิน แก้วพนา
11/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุด อ่านอย่างไรให้ได้ใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์( อ่าน : 1414 / ดาวน์โหลด : 270 ) เจ้าของ ฉวีวรรณ สอนวงษ์
7/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 รายงานผลประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2555( อ่าน : 1476 / ดาวน์โหลด : 285 ) เจ้าของ ชุลีพร คงสุบรรณ์
15/ม.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การเผยแพร่ผลสำเร็จของงาน เพื่อประกอบการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)( อ่าน : 5248 / ดาวน์โหลด : 630 ) เจ้าของ นายธนิต ดวงเงิน
6/ม.ค./2557
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
40 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1( อ่าน : 959 / ดาวน์โหลด : 239 ) เจ้าของ นายไพศาล ปันแดน
31/ต.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>