[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
453 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
541 คน
สถิติเดือนนี้
16716 คน
สถิติปีนี้
178544 คน
สถิติทั้งหมด
723687 คน
IP ของท่านคือ 3.216.79.60
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สพป.ตาก เขต 1 อบรมภาษาอังกฤษ ( 25/ส.ค./2563 )
    

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการทดสอบบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนตากพิทยาคม สังกัด สพม.38 มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้.

ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ตรวจราชการ 10 โครงการ ( 25/ส.ค./2563 )
    

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ โรงเรียนบ้านวังโพ สังกัด สพป.ตาก เขต 1 โดยมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 คณะบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับ

การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ( 21/ส.ค./2563 )
    

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยมีหลักสูตรการพัฒนาประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผล กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC เพื่อให้ครูมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นข้าราชการครูที่ดี.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ( 20/ส.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายภิรมย์  นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน สพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของโรงเรียน จำนวน 110 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน.

สพป.ตาก เขต 1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ( 19/ส.ค./2563 )
    

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมกากรจัดการศึกษา พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง สังกัด สพป.ตาก เขต 1 ที่อยู่อาศัยกับยาย เพื่อหาทางช่วยเหลือ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวนักเรียนดังกล่าว

ารประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ( 18/ส.ค./2563 )
    

วันที่ 18 สิงหาคม 2563  นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 พร้อมกับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างสพป.ตาก เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตร”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ( 13/ส.ค./2563 )
    

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสมคิด มาหล้า รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตร”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ ประกอบด้วยโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2  รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจพิษภัยยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต

สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม 2563 ( 12/ส.ค./2563 )
    

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  เวลา07.30 น. นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี

สพป.ตาก เขต 1 ประชุมเตรียมการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่มืออาชีพ ( 11/ส.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม War Room สพป.ตาก เขต 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ

จิตอาสาลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( 30/ก.ค./2563 )
    

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายภิรมย์ นิช่างทอง นายสุทิน จันทรวรเชตต์  รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา คณะครู และลูกเสือจาก ร.ร.ตากพิทยาคม  ร.ร.ผดุงปัญญา  ร.ร.เทศบาล 1  ร.ร.พลูหลวง  วิทยาลัยเทคนิคตาก และ ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ร่วมใจกันพัฒนาบริเวณริมแม่น้ำปิง ตั้งแต่หน้าสำนักงานการไฟฟ้า ถึงจวน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตามกิจกรรม “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โครงการจิตอาสาลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/92 -> [จำนวน 919 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>