[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
32 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
48 คน
สถิติเดือนนี้
571 คน
สถิติปีนี้
3600 คน
สถิติทั้งหมด
83975 คน
IP ของท่านคือ 3.227.208.0
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1
  

  หมวดหมู่ : กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง : ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
KM name : nawin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 606
จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1 
ได้เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยวางแผนพัฒนาการศึกษาในอนาคตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ซึ่งใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยนำกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21  ที่เชื่อมโยงบูรณาการกับกรอบแนวคิดการพัฒนาอื่น ๆ  ทั้งนี้ได้กำหนด
ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต 1  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ดังนี้
วิสัยทัศน์  (Vision)
     “โอกาสดี  มีคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล  บนวิถีไทย”
พันธกิจ  (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา
[ ดาวน์โหลดแฟ้มประกอบ ]
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ KM
KM name :
เจ้าของ บทความ :
ตำแหน่ง :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน KM :
ระดับของ KM :
nawin
นาวิน จันโทสถ
3/8/2504
สพป.ตากเขต 1
7 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

กลุ่มนโยบายและแผน 5 อันดับล่าสุด

      ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 15/ส.ค./2559
      การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 16/ส.ค./2558
      การติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสพฐ. 24/มิ.ย./2557
      การจัดการระบบสารสนเทศ ด้วยระบบ DMC 25/มิ.ย./2557
      การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8/ก.ค./2557


ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com