สมาชิก
เข้าสู่ระบบš
ชื่อผู้ใช้‰ : 
รหัสผู้ใช้ : 
 

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา


สพป.ตาก เขต 1 จะดำเนินการพัฒครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยจัดหลักสูตรให้พัฒนาตามความต้องการของตนเอง
ให้ เข้าระบบ โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
แล้วคลิกคำว่า "เลือกหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา"
โรงเรียน  ครูและบุคลาทางการศึกษา สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลส่วนตัวได้แล้ว
โปรแกรมนี้ มีผู้ใช้อยู่  3  ระดับ  คือ
ระดับบุคคล  เข้าระบบ  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก
  ระดับโรงเรียน ส่วนระดับโรงเรียนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ใช้ (รหัส SMIS  8 หลัก)


เมื่อ เข้าระบบระดับโรงเรียน  โรงเรียนจึงจะเห็นข้อมูลครูในสังกัด

****************************************************

สำหรับครูผู้สอน

ดาวน์โหลด : 1. แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน สำหรับตนเอง เพื่อนครู ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด : 2.โปรแกรม สรุปผลการประเมินสมรรถนะครู

ดาวน์โหลด 3 :: ID-Plan แผนพัฒนาตนเอง ครูผู้สอน


****************************************************

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลด 1 :: แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลด 2 :: โปรแกรม สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลด 3 :: ID-Plan แผนผู้บริหารสถานศึกษา


****************************************************

ดาวน์โหลด : รายชื่อหลักสูตร UTQ

ดาวน์โหลด : รายชื่อหลักสูตร TEPE Online

****************************************************

ตัวอย่าง รูปแบบ การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan  ของครูผู้สอน เพื่อให้ครูได้จัดทำ (หลักสูตรพัฒนาจากผลการประเมินสมรรถนะของตนเอง) เป็นแนวทางพัฒนา และจัดเก็บไว้ที่โรงเรียน

****************************************************

ผู้ดูแลระบบ :  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


พัฒนา/ออกแบบ โปรแกรมโดย  
ณัฐพล  สุวรรณลพ  รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1
เขียนโปรแกรมโดย -   
ตันติกร    พิชญ์บูล

 

ผู้ดูแลระบบโดย นายสันทัศน์ ตันยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต 1
ติดต่อ :: takesa01@gmail.com :: ID Line ttuch123 :: ข้อความส่วนตัว SmartOffice
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา สพป.ตาก เขต 1