คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรม

คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรม

คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรม คลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรมคลิกเพื่อเข้าสู่โปรแกรม

 \                                                

ท่านสามารถใช้โทรศัทพ์สมาร์ทโพน สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร.0-5551-3255 ต่อ 123-128
เว็บมาสเตอร์ E-mail :: takesa01@gmail.com :: ผู้ดูแลระบบ : นางวรรณศุภางค์ ทาปิน ,นายสันทัศน์ ตันยา

เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค 2557